welkom


welkom // nieuws // bestuur // principe // forum // links // contact // lid worden

Welkom op de website van Directe Democratie.

Deze website is opgezet om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de jongste politieke beweging van Nederland: Directe Democratie. Deze partij vindt zijn oorsprong in het weblog Geen Stijl. Daar werd door een aantal vaste bezoekers de theorie van het internetstemmen als alternatief voor de huidige politieke cultuur gepresenteerd. Na onderzoek werd besloten om dit initiatief handen en voeten te geven in de vorm die u nu terugvindt op deze site onder het hoofdstuk "principe". Tevens is er een beginselverklaring uitgegeven om de redenen van de initiatiefnemers voor de oprichting nader toe te lichten.

De problemen in Nederland zijn legio en de politiek lijkt niet bij machte deze op te lossen. Dat komt deels door de Haagse cultuur, deels door de complexiteit van de problemen, maar volgens DD ook voor een groot deel door de huidige staatsinrichting. Dit idee is niet nieuw, Hans van Mierlo kwam daar immers in 1966 al mee. Maar in 40 jaar tijd heeft dat niet tot grote veranderingen geleid. Waarom heeft DD dan wel die illusie? Heel simpel, DD is een partij zonder partij-ideologie of enig dogma, daar DD denkt dat deze opvattingen de politiek verlammen. Bij DD is iedere mening welkom, zolang een aantal normen in acht worden genomen.

Democratie dient te worden teruggebracht naar daar waar zij hoort: het volk. De huidige technologie biedt hiervoor alle mogelijkheden. Hoe stelt DD zich dat voor? De leden van de partij zijn de baas en sturen de kamerleden aan. De leden bepalen de agendering van de partij en stemmen over de voorgestelde wetgeving. De kamerleden zorgen ervoor dat de leden via een internetsite goed ge´nformeerd worden over de standpunten van andere partijen en verzorgen samenvattingen van de meest relevante kamerstukken betreffende een wetsvoorstel. De leden stemmen hierover en de kamerleden zullen deze uitslag naar rato in de kamer brengen. De kamerleden staan dus in dienst van de kiezer.

Wilt u meepraten dan kan dat. U kunt zich op het forum inschrijven en meepraten over alle actuele onderwerpen. U verbindt zich daarmee niet aan de partij. Wilt u stemmen op voorstellen, dan zult u wel lid moeten worden van de partij. Binnenkort worden de forumleden via e-mail uitgenodigd om lid te worden. Gasten zijn welkom om een kijkje te nemen, maar om daadwerkelijk mee te praten is registratie noodzakelijk.

Hopend op mooie debatten,

Het bestuur van Directe Democratie.


©2006 Directe Democratie