het principe


welkom // nieuws // bestuur // principe // forum // links // contact // lid worden

Onze missie

Directe Democratie gaat in 2007 meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen. We willen minimaal een zetel veroveren. Op deze zetel gaan we een soort van stroman neerzetten, en de internettende burger zal de beslissingen nemen! Directe Democratie heeft een beginselverklaring opgesteld -te downloaden in ons forum- waarin we een aantal hoofdpunten hebben opgesteld. Onze selectiecriteria voor de kandidaat-kamerleden zijn te lezen in het Huishoudelijk Reglement -ook in het forum te bekijken- Bij verkiezing gaat het kamerlid de voorstellen van het kabinet en de kamer analyseren, presenteren en de leden kunnen vervolgens direct gaan stemmen. Waarna het kamerlid of de kamerleden van DD de uitslag van deze stemming in de kamer overbrengen. Eveneens zullen partijleden via stemmingen de positie bepalen voor dit kamerlid. Den Haag neemt geen loopje met u, u laat ze in Den Haag voor zich rennen! Stemming verloopt via internet, het is statutair vastgelegd dat dit kamerlid het standpunt na de internetstemming moet overnemen. Zo niet, dan mag dat dit kamerlid zonder vergoeding zijn biezen pakken. Samengevat: stem gewoon via internet en bepaal in real-time hoe u de Haagse politiek aan het werk zet, dat is waar je ze uiteindelijk voor betaalt tenslotte.

Internetstemmen

De internetstemming en de daaruitvoortvloeiende standpunten zullen de spil van de partij vormen. Burgers kunnen lid worden van de partij, waarna ze actief kunnen participeren in het democratische proces. De burger stuurt het kamerlid aan volgens een vastgelegde procedure: alvorens een standpunt wordt ingenomen volgt er discussie, opinievorming en uiteindelijk een stemming via internet. Er zal speciale software op open source basis gemaakt worden om de stemming eerlijk te laten verlopen. Het gaat dus om burgers die daadwerkelijk participeren in een directe democratie.

Opinievorming

De procedure die we ons voorstellen is relatief eenvoudig: Stel, in de kamer moet onze partij een standpunt innemen over een militaire uitzending naar een conflictland. In de weken of dagen voorafgaand aan de beslissing zal er op de site een speciale pagina verschijnen met daarop links naar een discussieforum waarin het kamerlid de discussie aangaat met burgers. Verder komen er op de stempagina -in logvorm- zoveel mogelijk links naar onafhankelijke bronnen, naar krantenartikelen, nieuwsuitzendingen en reportages van radio en/of televisie. Ook de mening en visie van onze kamerleden krijgen een prominente plek. Na de discussie zal de organisatie een aantal standpunten formuleren waarop gestemd kan worden. De stand van de stemming is realtime te zien. Als de stemming voorbij is, is het kamerlid statutair verplicht deze mening van de burgers in de kamer door te geven in de vorm van een motie, een stemming of welk middel dan ook.

Stemkeuze

Niet op elk wissewasje kan gestemd worden, dit is in de praktijk veel te lastig. Sommige moties en reglementen van orde waarover kamerleden moeten stemmen zijn domweg voor de meeste burgers ook totaal niet interessant. Maar burgers die lid zijn van de partij kunnen zelf een stemming over een bepaald onderwerp afdwingen. Als er een bepaalde drempel wordt gehaald voor een stemaanvraag, zal de partij verplicht zijn een officiŽle stemming te houden.

Techniek

Technisch gezien is internetstemmen allang mogelijk. We zullen een externe partij de opdracht geven om een autorisatie- en votingsysteem te bouwen. Wellicht dat we experts laten kiezen voor een al bestaand pakket. De software zal op open source basis zijn zodat 'bugs' snel opgespoord kunnen worden en externe ontwikkelaars en auditors de juiste werking van deze 'directe democratie' kunnen controleren. Beveiliging van het systeem is belangrijk. De eisen van het systeem: 1) transparante software. 2) 2-weg toegangscontrole (Allereerst een dubbel automatisch gegeneerd wachtwoord, maar wellicht is een biometrische -vingerafdruk of irisscan- verificatie noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat een partij wachtwoorden of chipcards kan opkopen. Dit zal dan via een klein kastje bij de PC kunnen.) De eerste versie moet minimaal 10.000 personen kunnen verwerken. Transparantie van het beslissingsproces is erg belangrijk. Externe auditors checken het systeem, een notaris zal toezien op een eerlijk verloop.

Meer informatie over internetstemmen vindt u op de links pagina.


©2006 Directe Democratie