vacatures


welkom // nieuws // bestuur // principe // forum // links // contact // lid worden

Bestuursleden (m/v)

Directe Democratie kan nieuwe bestuursleden gebruiken. Wij zijn op zoek naar 2 tot 3 mensen die onze beginselverklaring kunnen onderschrijven, het idee achter onze partij ondersteunen en willen meewerken aan de verbreding van de partij, professionalisering van de organisatie en verdieping van de principes en kennis binnen de organisatie. We zouden graag in contact komen met mensen die van nut kunnen zijn met betrekking tot fondsenwerving, promotie en campagne activiteiten. Onze verdere wensen op een rijtje:


- Politieke interesse en ervaring
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
- Hoger opgeleid
- Juridische, bestuurskundige, marketing, of andere academische achtergrond
- Een breed netwerk
- Betrouwbaarheid, humor, inzet.


Vooralsnog is het bestuurslidmaatschap een onbezoldigde functie. Het gaat om een tijdsinvestering van ca. 5-10 uur per week, of zoveel meer als je kan vrijmaken. In ieder geval vergadert het bestuur 1x per week on-line en trachten we maandelijks in levende lijve bijeen te komen, ergens in den lande. Mobiliteit is dus wel een voorwaarde. Het allerbelangrijkste is echter enthiousiasme en de wens om Nederland staatskundig en politiek te veranderen.


Reacties gaarne naar info@directedemocratie.eu met een korte levensbeschrijving.
©2006 Directe Democratie